LINE OFFICIAL

@Clickboostz

จันทร์ - ศุกร์: 9:00น.-18.00น.

เวลาทำการ

Youtube advertising

How to get more Potential And Profit

เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นเพื่อเพิิ่มยอดขายทางธุรกิจของคุณ

Learn About youtube advertising

youtube ads คือ

YouTube Ads เป็นโฆษณาในรูปแบบของวิดีโอที่จะแสดงผลบนแพลตฟอร์ม YouTube และบนเว็บไซต์เครือข่ายพาร์ทเนอร์ต่างๆ โดยมีรูปแบบการแสดงผลที่หลากหลาย ทั้งรูปแบบที่กดข้ามได้ (Skip Ads) และที่กดข้ามไม่ได้ โดยปกติแล้วจะอยู่ในรูปแบบวิดีโอความยาว 6 หรือ 15 วินาที โฆษณาเหล่านี้จะแสดงก่อนหรือในระหว่างเนื้อหาบน YouTube

ซึ่งการนำส่งโฆษณาบน YouTube ที่ข้อดีคือ การสร้างการรับรู้ (Awareness) ได้แบบกว้างขวาง กระตุ้นให้ลูกค้าจดจำสินค้าและแบรนด์ได้เป็นอย่างดี ด้วยการโฆษณาแบบวิดีโอที่ใช้งบประมาณไม่แพง เมื่อเทียบกับการซื้อโฆษณาแบบ Television Commercial Advertising (TVC) ในอดีต

การให้บริการของเรา

  1. สร้างแคมเปญโฆษณานำส่งในแพลตฟอร์ม youtube โดยมีรูปแบบการแสดงผลเป็นวิดีโอให้แก่ลูกค้า
  2. บริการปรับแต่งแคมเปญโฆษณาให้เฉพาะและตรงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเพื่อให้โฆษณาได้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

หมายเหตุ : วิดีโอที่ใช้ในการโฆษณาลูกค้าต้องนำมาให้ทางทีมงานและต้องอัพโหลดขึ้น youtube channel ของตนเองโดยตนเอง

Company Strengths at a glance

ข้อดีของ youtube advertising

การนำส่งโฆษณาบน YouTube ที่ข้อดีคือ การสร้างการรับรู้ (Awareness) ได้แบบกว้างขวาง กระตุ้นให้ลูกค้าจดจำสินค้าและแบรนด์ได้เป็นอย่างดี ด้วยการโฆษณาแบบวิดีโอที่ใช้งบประมาณไม่แพง เมื่อเทียบกับการซื้อโฆษณาแบบ Television Commercial Advertising (TVC) ในอดีต

ช่วยสร้างการรับรู้แบรนด์
100%
ช่วยกระตุ้นยอดขาย
100%
โฆษณาได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย
100%
ค่าใช้จ่ายโฆษณาคิดตามจริง
100%

Example Youtube ADS

ตัวอย่างโฆษณา

การแสดงโฆษณาของ Youtube ADS จะแสดงโฆษณา ในหน้าแรกของการค้นหาของ Youtube platform เพื่อให้ผู้ที่สนใจจะซื้อ หรือใช้บริการ เห็นสินค้าหรือบริการ ของเรา ทั้งมีแบบแสดงในระหว่างรับชมวิดีโอ หรือก่อนรับชมวิดีโอ ช่วยให้ลูกค้าได้เห็น สินค้า หรือการบริการก่อนคู่แข่ง

Packaging Details

รายละเอียดแพคเกจ

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการใช้บริการโฆษณากับ Clickboostz

แพคเกจ 1 เดือน

5,000 บาท/ เดือน

แพคเกจ 3 เดือน

12,000 บาท/ 3 เดือน

We Solve Real Problems

what can we do for you?

Facebook ADS

การทำโฆษณาในเครือของ Meta ส่งโฆษณาได้ทั้งในรูปแบบ VDO และรูปภาพ

Instagram ADS

การทำโฆษณาในเครือของ Meta ส่งโฆษณาได้ทั้งในรูปแบบ VDO และรูปภาพ

Google Remarketing Ads

การลงโฆษณาในเครือของ Google คือการทำโฆษณาส่งไปหาลูกค้าที่เคย เข้าเว็ปไซต์/เคยซื้อสินค้า/เคยมีปฎิสัมภันธ์กับทางบริษัทหรือร้านค้าเพื่อให้มีโอกาสในการขายมากขึ้น

Want To Boost Your Business Today?

drop us a line and keep in touch