LINE OFFICIAL

@Clickboostz

จันทร์ - ศุกร์: 9:00น.-18.00น.

เวลาทำการ

LINE ads platform

How To Get More Potential And Profit

เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นเพื่อเพิิ่มยอดขายทางธุรกิจของคุณ

Learn About LINE Ads platform

LINE ads คือ

การซื้อโฆษณา LINE Adsหาลูกค้าที่ “ใช่” ขยายธุรกิจให้โตไว โดยคุณสามารถลงโฆษณาบน LINE ได้ง่าย ๆ พร้อมทั้งกําหนดวัตถุประสงค์, กลุ่มเป้าหมาย, งบประมาณ, และช่วงเวลาลงโฆษณาเพื่อเข้าถึงฐานลูกค้าได้อย่างแม่นยํา

โดยโฆษณาของคุณจะแสดงในตําแหน่งต่าง ๆ บนแอปพลิเคชัน LINE ไม่ว่าจะเป็น Home Tab, Chat List (หน้าแชท), LINE VOOM, LINE TODAY, Wallet Tab, และ LINE Openchat ซึ่งระบบจะเลือกตําแหน่งที่มีประสิทธิภาพสูงสุดให้ตรงกับวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมายที่เลือกโดยอัตโนมัติสามารถเลือกโฆษณาไปยัง กลุ่มเป้าหมายหลัก (Core Audience) ที่เหมาะสมได้ โดยกำหนดเพศ, อายุ, ตําแหน่งที่ตั้ง (จังหวัด, ภาค,เขต และสามารถกำหนดรัศมีได้), ระบบปฎิบัติการมือถือ และความสนใจ

รวมถึงการเลือก กลุ่มเป้าหมายแบบกำหนดเอง (Custom Audience) โดยแบรนด์สามารถนำฐานข้อมูลจากฐานลูกค้าที่มีอยู่ เช่น จาก LINE Official Account, ผู้ที่เคยเข้าชมเว็บไซต์ หรือ ผู้ที่เคยเปิดแอปพลิเคชัน เป็นต้น โดยนำข้อมูลข้างต้นมาต่อยอดหากลุ่มเป้าหมายใหม่ ๆ และสร้างเป็นกลุ่มเป้าหมายที่คล้ายคลึงกัน (Lookalike Audience) ได้อีกด้วย

การให้บริการของเรา

  1. บริการตั้งค่าและปรับแต่งโฆษณาให้ตลอดการใช้บริการ
  2. บริการสร้าง Link จากโฆษณาไป Website หรือ Line@
  3. บริการสร้างปุ่ม Call-To-Action เช่น เพิ่มเพื่อน/จองเลย/รับโปรโมชั่น
  4. บริการส่งรายงานโฆษณาเป็นรายเดือน

หมายเหตุ : รูปภาพและวิดีโอ สื่อในการใช้โฆษณา ลูกค้าต้องเตรียมให้กับทาง Clickboostz ขนาดของรูปภาพจะกำหนดให้

Advantage LINE ADS PLATFORM

ข้อดีของ LINE Ads Platform

บริการโฆษณา LINE ADS สามารถกำหนดงบประมาณและกำหนดเป้าหมายของโฆษณาได้ และเลือกตำแหน่งในการโฆษณาได้ สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย 

ค่าใช้จ่ายโฆษณาคิดตามจริง
100%
โฆษณาตรวจสอบวัดผลได้
100%
โฆษณาได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย
100%
ช่วยเพิ่มยอดขาย ยอดติดตามได้มีประสิทธิภาพ
100%

Example LINE ADS

ตัวอย่างโฆษณา

การแสดงโฆษณาของ LINE ADS จะแสดงโฆษณา ในหน้าแรก TIMELINE/ LINE TODAY/ SMART CHANNEL ของ LINE Platform เพื่อให้ผู้ที่สนใจจะซื้อ หรือใช้บริการ เห็นสินค้าหรือบริการ ของเราเป็นอันดับแรกใน Platform LINE ช่วยให้ลูกค้าได้เห็น สินค้า หรือการบริการก่อนคู่แข่ง

Packaging Details

รายละเอียดแพคเกจ

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการใช้บริการโฆษณากับ Clickboostz

แพคเกจ 1 เดือน

3,000 บาท/เดือน

แพคเกจ 3 เดือน

8,000 บาท/ 3 เดือน

We Solve Real Problems

what can we do for you?

Google search ads

การลงโฆษณาในเครือของ Google แสดงผลลัพท์โฆษณาในหน้า 1 ในหน้าค้นหา เพื่อชนะคู่แข่งในการแข่งขัน

Google display Ads

การลงโฆษณาในเครือของ Google แสดงผลลัพท์ในเว็ปไซต์ที่เป็นพาร์ทเนอร์ของ Google แสดงผลเป็นรูปภาพ, วิดีโอ

Youtube Ads

การลงโฆษณาในรูปแบบ VDO เพื่อดึงลูกค้าเข้าชมเว็ปไซต์ สร้างแบรนด์ให้ลูกค้าได้จดจำ และเพิ่มยอดขายได้

Want To Boost Your Business Today?

drop us a line and keep in touch