LINE OFFICIAL

@Clickboostz

จันทร์ - ศุกร์: 9:00น.-18.00น.

เวลาทำการ

Tik Tok Ads

How to get more Potential And Profit

เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นเพื่อเพิ่มยอดขายทางธุรกิจของคุณ

Learn About Tik Tok Ads

Tik Tok Ads คือ

บริการโฆษณาออนไลน์จาก Tik Tok Ads โดย Tik Tok Ads จะเป็นการโฆษณาออนไลน์ที่ธุรกิจต่างๆ ใช้ในการโปรโมตของตนบน Tik Tok Platform สามารถนำส่งโฆษณาในรูปแบบรูปภาพและวิดีโอ Tik Tok Ads สามารถกำหนดกลุ่มเป้าหมายได้ ทำให้โฆษณาได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย ไม่เสียค่าโฆษณาไปโดยเปล่าประโยชน์

โฆษณาสามารถกำหนดงบประมาณ กำหนดกลุ่มเป้าหมายได้ ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาคิดตามจริง

การให้บริการของเรา

การให้บริการทำโฆษณา Tik Tok Ads

1.บริการตั้งค่า ปรับแต่งโฆษณาให้ตลอดการใช้บริการ

2.สามารถปรับเปลี่ยนรูป หรือวิดีโอ ในการโฆษณาให้ตลอดการใช้บริการ

3.บริการส่งรายงานโฆษณาเป็นรายเดือน

4.บริการคิดกลุ่มเป้าหมายให้เหมาะกับสินค้าและบริการของลูกค้า

หมายเหตุ

  1. ลูกค้าต้องมี ID Tik Tok
  2. สื่อโฆษณา รูปภาพ วิดีโอ ลูกค้าต้องเป็น ส่งให้กับทีมงานก่อนทำการโฆษณา ตามขนาดกำหนดในแต่ละ Platform

Advantage Tik Tok Ads

ข้อดีของ Tik Tok Ads

Tik Tok Ads สามารถกำหนดงบประมาณและกำหนดเป้าหมายของการนำส่งโฆษณาได้  ทำให้โฆษณาของเราเข้าถึงกลุุ่มลูกค้าได้โดยตรง ค่าใช้จ่ายโฆษณาคิดตามจริง มีรายงานวัดผลได้

ค่าใช้จ่ายโฆษณาคิดตามจริง
100%
สามารถกำหนดกลุ่มเป้าหมายในการโฆษณาได้
100%
ช่วยเพิ่มยอดขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
100%
มีรายงานโฆษณาสามารถวัดผลได้
100%

Example Tik Tok Ads

ตัวอย่างโฆษณา

การแสดงโฆษณาของ Tik Tok Ads จะแสดงโฆษณา ในหน้าแรกของของ Tik Tok platform เพื่อให้ผู้ที่สนใจจะซื้อ หรือใช้บริการ เห็นสินค้าหรือบริการ ของเราเป็นอันดับแรกในทุกตำแหน่งการโฆษณา ช่วยให้ลูกค้าได้เห็น สินค้า หรือการบริการก่อนคู่แข่ง

Package Details

รายละเอียดแพคเกจ

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการใช้บริการโฆษณากับ Clickboostz

แพคเกจ 1 เดือน

3,000 บาท / เดือน

แพคเกจ 3 เดือน

8,000 บาท / 3 เดือน

We Solve Real Problems

what can we do for you?

Facebook Ads

การทำโฆษณาในเครือของ Meta ส่งโฆษณาได้ทั้งในรูปแบบ VDO และรูปภาพ

Youtube Ads

การลงโฆษณาในรูปแบบ VDO เพื่อดึงลูกค้าเข้าชมเว็ปไซต์ สร้างแบรนด์ให้ลูกค้าได้จดจำ และเพิ่มยอดขายได้

Instagram Ads

การทำโฆษณาในเครือของ Meta ส่งโฆษณาได้ทั้งในรูปแบบ VDO และรูปภาพ

Want To Boost Your Business Today?

drop us a line and keep in touch